Zwornik wykonuje sie zazwyczaj nie z pojedynczej cegly

Zwornik wykonuje się zazwyczaj nie z pojedynczej cegły, lecz z 3 -; – 5 warstw cegieł, aby uniknąć rozbicia pojedynczej cegły przy rozklinowywaniu sklepienia. Warstwy cegieł zwornika układa się na sucho, zamocowując je klinami na całej długości i osadzając uderzeniami ubijaka po ułożonej na nich desce. Po rozklinowaniu w ten sposób sklepienia puste spoiny zalewa się zaprawą. Sklepienia stropowe odcinkowe mają strzałkę niewielką, równą najczęściej 1/7 . . ; – 1/10 rozpiętości. Grubość sklepienia w wzorniku nie powinna być mniejsza niż 1/30 rozpiętości. W zwykłych budynkach mieszkalnych sklepienia stropowe odcinkowe stosuje. się przeważnie nad piwnicami, przy czym przy rozpiętości sklepienia do 2,5 m przyjmuje się grubość sklepienia równą 1/2 cegły na całej długości odcinka łuku. Przy rozpiętości łuku 2,5; – +3,0 m daje się również tę samą grubość sklepienia oraz żebra wzmacniające. Noszą one nazwę nadłęczy, jeżeli wystają do góry, lub podłęczy, jeżeli występują poniżej podniebienia łuku. Zebra daje się zwykle w odległości co 2; -5,5 m. [patrz też: prymitywny ul ze słomy, mrówka rypin, egzotermiczna ]

Powiązane tematy z artykułem: egzotermiczna mrówka rypin prymitywny ul ze słomy