Zasadnicze sposoby stabilizacji gruntów przy uzyciu emulsji asfaltowych

Zasadnicze sposoby stabilizacji gruntów przy użyciu emulsji asfaltowych Stabilizacja wszystkich nadających się do tego celu gruntów odbywa się przeważnie przez zmieszanie ich z emulsją na miejscu budowy tak samo, jak przy użyciu asfaltu upłynnionego, z zastosowaniem do tych robót specjalnych kombajnów, frez różnych systemów i konstrukcji oraz przy mniej nowoczesnym sposobie wykonawstwa robót – także różnego rodzaju sprzętu rolniczego, jak pługi, kultywatory, brony talerzowe itp. Wyjątek stanowi pospółka piaskowo-żwirowa, przeważnie doziarniana, która bardzo często stosowana jest do wytwarzania przy użyciu emulsji w otaczarkach stacjonarnych lub ruchomych, masy mineralno-asfaltowej do górnych warstw podbudów nawierzchni bitumicznych o ciężkim i średnim ruchu, a także do górnych warstw podbudów nawierzchni z betonu cementowego. W produkcji masy wspomnianego rodzaju pospółka jest do ziarniana żwirem naturalnym lub kruszywem łamanym, a często i p iaskiem, w celu otrzymania masy mineralno-asfaltowej o uziarnieniu mieszanki mineralnej według odpowiedniej krzywej, gwarantującej możliwie najlepszą jakość i uziarnienie podbudowy. Zagadnienie to będzie omówione dalej w punkcie 4.8, jako temat różniący się znacznie od właściwej stabilizacji gruntów. 4.7.5. Materiały [patrz też: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa tarnów, program do projektowania szaf, egzotermiczna ]

Powiązane tematy z artykułem: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa tarnów egzotermiczna program do projektowania szaf