Zakres stosowania gruntów stabilizowanych przy uzyciu emulsji asfaltowych

Zakres stosowania gruntów stabilizowanych przy użyciu emulsji asfaltowych . Wymienione w poprzednim rozdziale i w przytoczonych tablicach grunty, nadające się do stabilizacji przy użyciu emulsji asfaltowych, stosowane są do wielu celów w budowie dróg samochodowych, startowych, leśnych, lokalnych, wewnątrzzakładowych itp. Stabilizowane w ten sposób grunty stosowane są również do budowy baz produkujących różne prefabrykaty drogowe i budowlane oraz do robót podobnych, a wśród nich głównie do: . a) wzmocnienia podłoża gruntowego pod wykonywane nawierzchnie na wszelkiego rodzaju drogach samochodowych i lotniskowych, przeważnie o bitumicznych nawierzchniach, b) wykonania dolnych warstw podbudowy nawierzchni dróg, głównie o ruchu ciężkim i średnim, c) wykonania górnej warstwy podbudowy nawierzchni z betonu cementowego oraz innych nawierzchni – przeważnie bitumicznych na drogach Q ruchu średnim i lekkim d) wykonania nawierzchni na drogach tymczasowych, loka lnych, leśnych, wewnątrzzakładowych itp. o ruchu lekkim; nawierzchnie te po wzroście obciążenia i ruchu mogą służyć jako podbudowy dla nawierzchni o ruchu średnim, e) wzmocnienia poboczy na drogach wszystkich kategorii technicznych, f) wykonania tymczasowych nawierzchni, ewentualnie utrwalonych powierzchniowo, na placach oraz bazach budowlanych itp. [hasła pokrewne: program do projektowania szaf, mrówka radzyń podlaski, zaprawa do bryndzy ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radzyń podlaski program do projektowania szaf zaprawa do bryndzy