Wyrównany grys nalezy ubic recznie ubijakami, az do jego calkowitego ustabilizowania sie

Wyrównany grys należy ubić ręcznie ubijakami, aż do jego całkowitego ustabilizowania się. Następnie naprawioną łatę skrapia się ponownie taką samą emulsją szybko rozpadową w ilości 1,2-2,0 kG/m2, zasypuje do profilu drobnym grysem 2-5, 3-5 w ilości 10-13 kG/m2 i zagęszcza ręcznie ubijakami lub przy użyciu lekkiego walca spalinowego. Zużycie materiałów oraz uziarnienie grysów powinno odpowiadać wielkości i głębokości naprawianych uszkodzeń. Należy tu podkreślić, że uszkodzenia płytkie, średnie i głębokie nawierzchni bitumicznych można naprawiać, zamiast omówionej metody powierzchniowego utrwalania, przy użyciu masy betonu z emulsją asfaltową. Beton powinien być o strukturze częściowo zamkniętej, wytworzony według technologii przedstawionej w punkcie 4.5, w małych betoniarkach o przymusowym mieszaniu lub nawet wolno spadowych o pojemności 50-100 litrów. Mieszanka mineralna do betonu asfaltowego powinna być tak dobrana, żeby jej naj grubsze ziarna nie były większe, niż połowa głębokości naprawianej łaty. Wskazane jest zamknięcie naprawianego w opisany sposób uszkodzenia przez skropienie emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8-1,0 kG/m2 i posypanie grysem 1-3 mm lub piaskiem łamanym 0-2 mm w ilości 4-5 kG/m2 oraz ubicie ręcznymi ubijakami. Na większych powierzchniach naprawy zaleca się zagęszczenie przy użyciu lekkich walców. Po naprawie uszkodzeń przy użyciu emulsji anionowej wskazane jest otwarcie ruchu publicznego nie wcześniej, niż na następny dzień, przy czym szybkość pojazdów powinna być ograniczona do około 30 km/h przynajmniej przez pierwsze dwa dni. Okres ten jest potrzebny na to aby z naprawionych wgłębień mogła wyparować woda (ponieważ nie ma ona odpływu), powstała w wyniku rozpadu emulsji oraz nastąpiło związanie kruszywa z asfaltem, które w sposób właściwy odbywa się dopiero po jej wyparowaniu. Przy użyciu natomiast emulsji kationowej do tego samego cel u ruch własny (roboczy) może być natychmiast otwarty, a publiczny w kilka godzin po wykonaniu naprawy. [hasła pokrewne: egzotermiczna, prymitywny ul ze słomy, program do projektowania szaf ]

Powiązane tematy z artykułem: egzotermiczna program do projektowania szaf prymitywny ul ze słomy