Tak samo pozostala czesc uszkodzenia po zaklinowaniu tlucznia mozna wypelnic betonem asfaltowym

Tak samo pozostałą część uszkodzenia po zaklinowaniu tłucznia można wypełnić betonem asfaltowym, wytworzonym przy użyciu emulsji średnio rozpadowej (najlepiej kationowej) przy grubości uziarnienia mieszanki mineralnej, zależnie od grubości warstwy potrzebnej do wykończenia naprawy uszkodzenia. Wytworzenie betonu z użyciem emulsji można wykonać w małej betoniarce o pojemności 50+100 l, wolno spadowej lub o przymusowym mieszaniu. Wskazane jest wykończenie naprawy wyboju po odparowaniu wody i związaniu kruszywa w warstwie zaklinowanego tłucznia, stanowiącego dolną część naprawianego uszkodzenia. Zamknięcie ułożonej warstwy betonu wykonuje się za pomocą powierzchniowego utrwalenia jednokrotnego przez skropienie go po zagęszczeniu emulsją szybko rozpadową 50-lub 55-procentową w ilości 0,8+1,0 kG/m2 i posypanie grysem 1+3 mm lub piaskiem łamanym 0+2 mm w ilości 4+5 kG/m2 z odpowiednim przewałowaniem lub ubiciem ręcznymi ubijakami. Zamiast omówione go powierzchniowego utrwalania, zamknięcie wspomnianej warstwy betonu bitumicznego można wykonać przy użyciu zaprawy emulsyjnej typu slurry-seal w ilości 6+7 11m2, wytworzonej według technologii opisanej w rozdziale 5. Zamknięcie tego rodzaju jest szczelne i dostatecznie szorstkie. [podobne: kopolimeryzacja, refleks białystok, uprawnienia budowlane program ]

Powiązane tematy z artykułem: kopolimeryzacja refleks białystok uprawnienia budowlane program