Badania nad budowa kauczuku naturalnego

Badania nad budową kauczuku naturalnego dostarczyły wielu cennych, a zarazem podstawowych wiadomości z dziedziny chemii kauczuku oraz o jego strukturze; wyniki tych prac miały wielkie znaczenie dla badań nad kauczukiem syntetycznym, gdyż dotyczyły zachowania się spolimeryzowanego izoprenu. Obecnie produkuje się wiele syntetycznych kauczuków otrzymywanych z różnych polimerów butadienowych. Wpływ ciepła na kauczuk naturalny. Zachowaniem się kauczuku naturalnego w temperaturach wyższych oraz produktami termicznego rozkładu kauczuku interesowano się prawie od chwili rozpoczęcia prac badawczych nad kauczukiem. Prace prowadzone w tym kierunku dostarczyły pierwszych wiadomości na temat składu i struktury kauczuku. Read more „Badania nad budowa kauczuku naturalnego”

prace nad produktami destylacji rozkladowej kauczuku

Williams poddał pierwszą z tych frakcji destylacji i uzyskał czysty węglowodór, wrzący w granicach 37 -+- 380C, o składzie C5Hs, który nazwał izoprenem. Prowadzone przez Bouchardata prace nad produktami destylacji rozkładowej kauczuku doprowadziły do wykrycia jeszcze dalszych dwóch węglowodorów: dwupentenu oraz heveenu. Analiza tych związków wykazała, że związki te są wielokrotnościami izoprenu. Zagadnienie budowy izoprenu rozwiązał Tilden , który dowiódł, że jest to ż-metylo-Lx. butadien. Read more „prace nad produktami destylacji rozkladowej kauczuku”

Warstwy cegiel w zworniku uklada sie jako ostatnie

Warstwy cegieł w zworniku układa się jako ostatnie, zamykając sklepienie w sposób ten sam jak w łuku nadokiennym. Po skończonym murowaniu całego sklepienia zalewamy jego grzbiet rzadką zaprawą półcementową lub cementową, aby ostatecznie zapełnić spoiny niedokładnie wypełnione zaprawą w czasie murowania. Ze względu na małą wyniosłość sklepienia odcinkowego mogą one być stosowane do przykrycia stosunkowo niedużych rozpiętości. Dlatego też powierzchnie stropów dzieli się na mniejsze pola za pomocą dwuteowych belek stalowych lub też łuków dźwigających. Odległość między belkami przyjmuje się zwykle 1,2; – -+- 1,6 m, a strzałkę sklepienia 1/10 -; – 1/12 rozpiętości między osiami belek. Read more „Warstwy cegiel w zworniku uklada sie jako ostatnie”

Wykonuje sie je przez wyprazenie próbki smoly az do wypalenia skladników organicznych i uzyskania popiolów nieorganicznych.

Zbyt mała zawartość wolnego węgla (5% ciężarowych) czyni smołę rzadką, oleistą i łatwo wymywalną przez wodę, ponadto wywołuje skłonność do wytrącania się i łatwego naruszania równowagi układu koloidalnego, Oznaczenie popiołu ma na celu ustalenie zawartości składników nieorganicznych. Wykonuje się je przez wyprażenie próbki smoły aż do wypalenia składników organicznych i uzyskania popiołów nieorganicznych. Wygląd obrazu mikroskopowego ma istotne znaczenie dla trwałości i zachowania się smół, a zwłaszcza dla smół stabilizowanych asfaltem. Oznaczenie ma na celu s twierdzenie , czy układ koloidalny smoły nie uległ zaburzeniom i czy zawarty w smole wolny węgiel nie został wytrącony. Jednorodność smół bada się przy powiększeniu krotnym. Read more „Wykonuje sie je przez wyprazenie próbki smoly az do wypalenia skladników organicznych i uzyskania popiolów nieorganicznych.”

Jezeli wybój jest tak gleboki, ze mozna w nim ulozyc warstwe tlucznia o uziarnieniu 25+40 lub 40+60 mm

Jeżeli wybój jest tak głęboki, że można w nim ułożyć warstwę tłucznia o uziarnieniu 25+40 lub 40+60 mm w ten sposób, iż do wierzchu nawierzchni starej pozostaje 2+2,5 cm, wówczas ułożoną warstwę tłucznia zagęszcza się ręcznymi ubijakami. Następnie ubity i zagęszczony tłuczeń skrapia się emulsją szybko rozpadową 50-procentową w ilości 2,573,0 kG/m2. Przy większym stężeniu emulsji należy do tego celu użyć jej odpowiednio mniej tak, aby ilość czystego asfaltu, użytego do skropienia kruszywa, była taka sama, jak przy użyciu emulsji 50- procentowej. Po skropieniu klinuje się ułożoną warstwę tłucznia najpierw klińcem lub grysem 16+25 mm w ilości 16+20 kg/m2, zagęszczając całość ręcznymi ubijakami. Następnie ponownie następuje skropienie emulsją w ilości 1,5+2,0 kg/cm2 i klinowanie tłucznia drobniejszym klińcem 5+16 lub 5+8 mm w ilości 10+15 kg/m2 i zagęszczanie jak poprzednio. Read more „Jezeli wybój jest tak gleboki, ze mozna w nim ulozyc warstwe tlucznia o uziarnieniu 25+40 lub 40+60 mm”

Spekania waskie 2+3 mm po oczyszczeniu sprezonym powietrzem i szczotkami stalowymi zalewa sie emulsja srednio rozpadowa kilkakrotnie

Spękania wąskie 2+3 mm po oczyszczeniu sprężonym powietrzem i szczotkami stalowymi zalewa się emulsją średnio rozpadową kilkakrotnie, aż asfalt z rozpadu tej emulsji całkowicie wypełni szczelinę. Tak samo postępuje się przy naprawie spękań poprzecznych, ukośnych, podłużnych i spękań w kratkę. Ostatnie spękania rokują względną trwałość nawierzchni po naprawie, jeżeli nie ma w miejscu ich powstania zmiany profilu w postaci wgłębień, wysadzin lub wykruszenia masy. W przeciwnym przypadku uszkodzenia te należy usunąć i naprawę wykonać jednym z podanych poprzednio sposobów. Spękania szerokie ponad 3 mm zapełnia się po oczyszczeniu zaprawą emulsyjną przy użyciu emulsji wolno rozpadowej, wytworzonej według technologii, omówionej w rozdziale 5 lub wykonanej na miejscu z następujących materiałów, licząc według objętości: 15% emulsji wolno rozpadowej 60-procentowej, 15% mączki kamiennej normowej, 70% piasku łamanego do 2 mm. Read more „Spekania waskie 2+3 mm po oczyszczeniu sprezonym powietrzem i szczotkami stalowymi zalewa sie emulsja srednio rozpadowa kilkakrotnie”

Architektura 21szego wieku : Cluj National Library Extension / manadelucru

Dzięki uprzejmości manadelucru Firma architektoniczna manadelucru podzieliła się z nami swoją ostatnią propozycją rozszerzenia biblioteki narodowej Cluj w Cluj w Rumunii.
Obrazy i tekst po przerwie.
Centralna Biblioteka Uniwersytecka.
Lucian Blaga.
Cluj-Napoca rozpoczęła konkurs architektoniczny na nowy budynek magazynowy z dostępem na półkę. Read more „Architektura 21szego wieku : Cluj National Library Extension / manadelucru”

Budownictwo wczoraj i dzis : Architektura Obscura Digital HQ + BookCaseScreenWall / IwamotoScott

Obscura Digital HQ.
IwamotoScott Architecture Oparta na San Francisco architektura IwamotoScott właśnie udostępniła nam swój najnowszy projekt.
renavowany magazyn z lat czterdziestych, który posiada firmę medialną Obscura Digital, a także architektów.
nowa przestrzeń biurowa.
Aktualizując z niezorganizowanego i słabo oświetlonego magazynu drewna, Obscura spojrzała na Lisę Iwamoto i Craiga Scotta, aby wyposażyli budynek o wielkości 36 000 m2 w Dogpatch, by zaspokoić ich potrzeby, jednocześnie rozszerzając zaproszenie firmy do wprowadzenia praktyki w budynku. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Architektura Obscura Digital HQ + BookCaseScreenWall / IwamotoScott”

Nowoczesna architektura : Aktualizacja: początek biblioteki architektury

W ubiegłym roku uzyskaliśmy świetne opinie, gdy zaproponowaliśmy pytanie, które książki należy dołączyć do biblioteki architektury.
Po spędzeniu lepszej półrocza w Skandynawii, znalazłem bibliotekę z architekturą, którą można wypełnić nowymi dodatkami.
Kiedy byłem w Nowym Jorku, podobały mi się te firmy.
praca i teorie, tylko raz, gdy osiedliłem się w Skandynawii, odczuwałem silną potrzebę całkowitego zanurzenia się w miejscowych talentach Danii, Szwecji i Norwegii, ucząc się jak najwięcej o ich wrażliwości na środowisko, ich wyrafinowanej estetyce i materiale wybory.
Teraz moja biblioteka architektoniczna zawiera utwory o współczesnych firmach takich jak Dorte Mandrup, Cebra i JAJA, a także klasyczne nazwy regionu, takie jak Arne Jacobsen. Read more „Nowoczesna architektura : Aktualizacja: początek biblioteki architektury”