Systematyka kauczuków syntetycznych wedlug Marchionnaya

Systematyka kauczuków syntetycznych według Marchionnaya 1. Butalastyki -1: polimery otrzymane z monomerów dienów posiadających podwójne wiązanie sprzężone oraz przy atomie węgla tylko rodniki węglowodorów (Buna butadien sodowy kauczuki metylowe itp. ). II. Butalastyki-2: polimery jednego typu związku butadienowego z różnymi innymi typami związków butadienowych lub związku butadrenu o różnym stopniu polimeryzacji (do tego typu należy zaliczyć polimer butadienu z kauczukiem naturalnym). m. Butalastyki – A: kopolimery butadienu z kwasem akrylowym lub metakrylowym lub z ich estrami. lub eterami IV. Butalastyki-B: kopolimery związku butadienowego ze związkiem posiadającym pierścień benzenowy z grupą ulegającą polimeryzacji. np. ze styrenem (Buna S) V. Butalastyki – E: kopolimery węglowodoru butadienowego z węglowodorem nienasyconym, posiadającym wiązanie etylenowe. jak etylen. butylen i inne (kauczuk butylowy) VI. Butalastyki – N: kopolimery węglowodoru butadienowego ze związkiem posiadającym azot. np. kwasu akrylowego (Buna – N i inne) VII. Butalastyki-V: kopolimery butadienu ze związkiem winylowym z wyjątkiem związków aromatycznych z grupą winylową VIIl. Butalastyki – X: różne polimery butadienu ze związkami uprzednio nie sklasyfikowanymi, np. z terpenami. olejami itp. IX. Butalastyki – Hl: polimery podstawionego butadienu. gdzie podstawnikiem jest chlorowiec lub podstawnik zawiera chlorowiec, np. chloropren. Butalastyki – H2 HA. HE, HE. HN. HV. HX: kopolimery chlorowcoprenów z różnymi związkami. które charakteryzuje: obecność grupy butadienu lub chlorowcoprenu kwasu akrylowego lub obecność pierścienia benzenowego. nienasyconych olefin posiadających jedno podwójne wiązanie. azotu. związków winylowych lub z innych niesklasyfikowanych VII. Butalastyki-3: wszystkie polimery otrzymane z trzech lub więcej podatnych do polimeryzacji związków z których przynajmniej jeden jest związkiem butadienowym. [patrz też: doh vinci allegro , mrówka rypin , agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa tarnów doh vinci allegro mrówka rypin