prace nad produktami destylacji rozkladowej kauczuku

Williams poddał pierwszą z tych frakcji destylacji i uzyskał czysty węglowodór, wrzący w granicach 37 -+- 380C, o składzie C5Hs, który nazwał izoprenem. Prowadzone przez Bouchardata prace nad produktami destylacji rozkładowej kauczuku doprowadziły do wykrycia jeszcze dalszych dwóch węglowodorów: dwupentenu oraz heveenu. Analiza tych związków wykazała, że związki te są wielokrotnościami izoprenu. Zagadnienie budowy izoprenu rozwiązał Tilden , który dowiódł, że jest to ż-metylo-Lx. butadien. CH. = C – CH = CH. Z kolei Wallach dowiódł, opierając się na teorii wartościowości Thielego , że dwupentan można otrzymać z dwóch cząsteczek izoprenu: Wydaje się, że sztuczny kauczuk, podobnie jak kauczuk naturalny, składa się z dwóch substancji, z których jedna jest łatwiej rozpuszczalna w benzenie i dwusiarczku węgla niż druga. Pozostałość, jaką otrzymujemy po odparowaniu roztworu sztucznego kauczuku w benzenie, jest pod każdym względem podobna do materiału otrzymywanego w analogiczny sposób z kauczuku Para. Kauczuk sztuczny łączy się z siarką w taki sam sposób jak kauczuk zwykły, dając mocny elastyczny materiał. Polimeryzacja izoprenu. Badania nad izoprenem wykazały, że przy zastosowaniu odpowiednich metod można z niego otrzymać materiał o własnościach kauczuku. [hasła pokrewne: mrówka radzyń podlaski , ambit gdynia , olx myszków ]

Powiązane tematy z artykułem: ambit gdynia mrówka radzyń podlaski olx myszków