Podzial ten nie uwzglednia wielu niezbednych dla budownictwa drogowego cech

Podział ten nie uwzględnia wielu niezbędnych dla budownictwa drogowego cech, a między innymi takich, jak. – przydatność do stabilizacji mechanicznej lub z użyciem lepiszcz bitumicznych, względnie z użyciem spoiw mineralnych lub środków chemicznych. – kapilarność bierna, – moduł odkształcenia, – wartość CBR i inne. Jeżeli chodzi o grunty nadające się do stabilizacji mechanicznej, to pewne postanowienia zawiera norma BN-64/8933-02, w której podane są graniczne krzywe uziarnienia mieszanek gruntu z kruszywem kamiennym , które najlepiej nadają się do stabilizacji mechanicznej. Mieszanki gruntów o uziarnieniu według podanych krzywych granicznych są bardzo zbliżone pod względem uziarnienia do mieszanek mineralnych stosowanych w produkcji nawierzchniowych betonów bitumicznych. Z tych względów będą się one nadawały również i do stabilizacji przy użyciu emulsji asfaltowych. Projekt klasyfikacji gruntów do celów drogowych, będący obecnie w zatwierdze niu, uzupełnia w dużej mierze wspomniane poprzednio braki. Podobne projekty klasyfikacji gruntów opracowywane są dla budownictwa kolejowego przez COBiRTK i budownictwa ogólnego przez ITB. Poza tym niektórzy autorzy zagraniczni (A. Casagrande) oraz krajowi (Z. Wiłun) podają bardziej rozwiniętą charakterystykę gruntów, niż jest to uwzględnione we wspomnianej poprzednio tablicy, z uwzględnieniem przydatności do różnych robót budowlanych, a w tym również do robót drogowych i lotniskowych. [hasła pokrewne: prymitywny ul ze słomy, mrówka radzyń podlaski, uprawnienia budowlane program ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radzyń podlaski prymitywny ul ze słomy uprawnienia budowlane program