Naturalne izomery kauczuku

Naturalne izomery kauczuku: Gutaperka, balata. i inne. B. Elastyki yntetyczne 1. Elastomery. Są to materiały, które można by nazwać kauczukami syntetycznymi, gdyż są to nienasycone substancje oparte na butadienie lub jego pochodnych. Materiały te podlegają, wulkanizacji. Do grupy tej należałyby: Buna S, Perbunan, Hycar, Chemigum, Neopren itd. 2. Elasteny. Materiały nasycone, oparte na olefinach. Do grupy tej należałyby: poliizobutylen, polietylen, AXF i kauczuk butylowy 3. Etenoidy. Materiały oparte na ugrupowaniu poliwinylowym. Do grupy tej należałyby: polichlo- rek winylu, estry kwasu akrylowego itp. 4. Tioplasty. Materiały oparte na dwuchlorowcach olefin i wielosiarczkach alkaliów . . 5. mostoziost. Syntetyczne tworzywa plastyczne o bardzo ograniczonej elastyczności spowodowanej zmianami natury fizycznej lub chemicznej. Do grupy tej należałyby:polistyren, alkidale, estry celulozy itp. W układzie tym każdy z podstawowych terminów jest powszechnie używany z wyjątkiem określenia elasteny, którego użyto po raz pierwszy. [więcej w: mrówka radzyń podlaski , ambit gdynia , olx myszków ]

Powiązane tematy z artykułem: ambit gdynia mrówka radzyń podlaski olx myszków