Naprawa spekan i uszkodzen spoin w nawierzchniach bitumicznych

Naprawa spękań i uszkodzeń spoin w nawierzchniach bitumicznych . Przyczyną powstawania spękań nawierzchni, wykonanych w sposób prawidłowy i z odpowiednich materiałów, są głównie zmiany warunków termicznych, a przede wszystkim skurcze w okresie zimowym. Są to w większości spękania poprzeczne lub skośne w stosunku do osi drogi. Poza tym istnieją spękania podłużne nawierzchni, które spowodowane są najczęściej różnym rodzajem podbudowy nawierzchni. Spękania te zjawiają się w pobliżu styku dwóch różnych rodzajów podbudowy, na przykład przy poszerzeniach betonem cementowym podbudowy tłuczniowej. Z tej przyczyny mogą powstawać również i poprzeczne pęknięcia nawierzchni. Oprócz tego istnieją również spękania krzyżujące się: poprzeczne z podłużnymi. Przeważnie są to spękania spowodowane wysadzinami mrozowymi, osiadaniem podbudowy lub podbudowy łącznie z podłożem gruntowym z powodu niedostatecznego ich zagęszczenia, czy też nośno ści. Uszkodzenia spoin roboczych zarówno podłużnych, jak i poprzecznych, są w przeważającej części wynikiem niewłaściwego ich wykonania i złączenia sąsiadujących ze szczeliną mas mineralno-bitumicznych. Zwłaszcza dotyczy to szczelin podłużnych w osi drogi. Przez niedostateczne związanie i zagęszczenie masy, szczelina po zagęszczeniu pod ruchem ulega częściowemu wykruszeniu masy, w wyniku czego tworzy się wgłębienie w postaci rowków z postrzępionymi brzegami, które są zarzewiem dalszego niszczenia nawierzchni. Naprawę spękań, zależnie od ich szerokości i głębokości, przeprowadza się dwoma sposobami zalewaniem emulsją i wypełnieniem zaprawą emulsyjną. [podobne: kopolimeryzacja, doh vinci allegro, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ]

Powiązane tematy z artykułem: doh vinci allegro kopolimeryzacja wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła