Mozliwosci przemyslowego wykorzystania polimeryzacji izoprenu

Williams stwierdził, że izopren przechowywany przez dłuższy czas w normalnych warunkach gęstnieje i staje się bardziej lepki. Z kolei Bollchardat odkrył, że ogrzewając izopren z chlorowodorem otrzymuje się produkt elastyczny podobny do kauczuku; również podobne produkty powstają samorzutnie podczas dłuższego przechowywania izoprenu. Możliwości przemysłowego wykorzystania polimeryzacji izoprenu po raz pierwszy spostrzegł Tilden . Uważał on, że produkcja kauczuku syntetycznego naturalnego będzie realna z chwilą, gdy znajdziemy odpowiedni surowiec, z którego będzie można otrzymywać izopren. Tilden otrzymywał materiał o własnościach kauczuku z izoprenu pod działaniem chlorowodoru; reakcja ta przebiegała również pod działaniem chlorku nitrozylu. Jako surowiec do otrzymywania izoprenu stosował Tilden terpentynę. W r. 1887 Wallach stwierdził, że reakcję przemiany izoprenu w materiał o własnościach kauczuku można znacznie przyśpieszyć przez naświetlanie promieniami ultrafioletowymi. W tym początkowym okresie rozwoju chemii kauczuku polimeryzacja izoprenu skupiła całą uwagę świata naukowego. W r. 1892 Tilden ogłosił, że izopren podlega samorzutnej polimeryzacji przechodząc w kauczuk. Stwierdził on, że próbki izoprenu otrzymanego z terpentyny podczas kilkuletniego przechowywania w zamkniętych naczyniach przekształcały się w stałą masę o własnościach kauczuku naturalnego. [patrz też: doh vinci allegro , mrówka rypin , agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa tarnów doh vinci allegro mrówka rypin