Grunty nadajace sie do stabilizacji przy uzyciu emulsji

Grunty nadające się do stabilizacji przy użyciu emulsji . Najbardziej nadającymi się do stabilizacji zarówno mechanicznej, jak i przy użyciu różnych spoiw oraz lepiszcz bitumicznych w ogóle, a w tym także emulsji asfaltowych, są gruntowe mieszanki optymalne, to jest takie: – których uziarnienie jest równomiernie stopniowane, – które charakteryzują się najmniejszą możliwą ilością wolnych przestrzeni w stanie zagęszczonym. W naturalnych warunkach rzadko spotyka się gotowe optymalne mieszanki gruntowe. Dla otrzymania tego rodzaju mieszanki lub zbliżonej do niej używa się dwu lub kilku składników mineralnych, jak na przykład: żwiru, kruszywa kamiennego łamanego, piasku jednego lub dwu rodzajów pod względem uziarnienia i gliny. Gruntowe mieszanki optymalne charakteryzują się: – dużą stabilnością i nośnością zarówno w warunkach wilgotnych, jak i suchych, – małym pęcznieniem. Oprócz wymienionych cech podstawowych optymalnych mieszanek gruntowyc h, podawane są niekiedy przez autorów i badaczy tych zagadnień geotechnicznych oraz przez niektóre zarządzenia urzędowe dodatkowe cechy i warunki, którym powinny odpowiadać te mieszanki. [podobne: egzotermiczna, mrówka rawa mazowiecka, ogniwo fotowoltaiczne zasada działania ]

Powiązane tematy z artykułem: egzotermiczna mrówka rawa mazowiecka ogniwo fotowoltaiczne zasada działania