Z wymienionych rodzajów gruntu najbardziej klopotliwymi do stabilizacji przy uzyciu emulsji asfaltowych (oraz innych lepiszcz bitumicznych) sa gliny, zwlaszcza zwiezle gliny ciezkie

Z wymienionych rodzajów gruntu najbardziej kłopotliwymi do stabilizacji przy użyciu emulsji asfaltowych (oraz innych lepiszcz bitumicznych) są gliny, zwłaszcza zwięzłe gliny ciężkie. Głównymi przyczynami trudności ich stabilizacji przy użyciu poprzednio wymienionych lepiszcz są: – trudność rozdrobnienia i dostatecznego ich spulchnienia, – długi okres wyparowywania wody, związania gliny z asfaltem i całkowitej stabilizacji jej po wbudowaniu w nawierzchnię przez związane z tym wydłużenie czasu procesów technologicznych wykonania robót i zwiększenie ich kosztu. Z podanych przyczyn większość krajów, zwłaszcza położonych w strefach wilgotnych, unika stabilizacji przy użyciu lepiszcz bitumicznych gruntów gliniastych, a szczególnie glin zwięzłych ciężkich, do wykonywania robót drogowych i lotniskowych. Niemniej jednak, na niektórych terenach, gdzie brak jest odpowiedniego mineralnego materiału miejscowego lub istnieje konieczność sprowadzania go ze znacznych odległości, stabilizacja wspomnianych glin przy użyciu emulsji asfaltowej oraz podobnych lepiszcz bitumicznych może mieć uzasadnienie zarówno techniczne, jak i ekonomiczne. Przykładem tego są niektóre strefy Związku Radzieckiego zarówno wilgotne, jak i suche, gdzie brak jest miejscowego kruszywa naturalnego oraz materiału skalnego. -Dlatego też w Związku Radzieckim stabilizacja glin i gruntów gliniastych jest stosowana nawet w strefach dość wilgotnych przymorskich na znacznie szerszą skalę, niż w wielu innych krajach. [więcej w: program do projektowania szaf wnękowych, olx węgorzewo, zaprawa do bryndzy ]

Powiązane tematy z artykułem: olx węgorzewo program do projektowania szaf wnękowych zaprawa do bryndzy