Warstwy cegiel w zworniku uklada sie jako ostatnie

Warstwy cegieł w zworniku układa się jako ostatnie, zamykając sklepienie w sposób ten sam jak w łuku nadokiennym. Po skończonym murowaniu całego sklepienia zalewamy jego grzbiet rzadką zaprawą półcementową lub cementową, aby ostatecznie zapełnić spoiny niedokładnie wypełnione zaprawą w czasie murowania. Ze względu na małą wyniosłość sklepienia odcinkowego mogą one być stosowane do przykrycia stosunkowo niedużych rozpiętości. Dlatego też powierzchnie stropów dzieli się na mniejsze pola za pomocą dwuteowych belek stalowych lub też łuków dźwigających. Odległość między belkami przyjmuje się zwykle 1,2; – -+- 1,6 m, a strzałkę sklepienia 1/10 -; – 1/12 rozpiętości między osiami belek. Dla oparcia sklepienia o stopkę belki wykonuje się specjalną poduszkę z betonu lub odpowiednio przyciosanej cegły. [więcej w: układanie gontów bitumicznych, płyty warstwowe pruszyński, ambit gdynia ]

Powiązane tematy z artykułem: ambit gdynia płyty warstwowe pruszyński układanie gontów bitumicznych