W zasadzie przy uzyciu emulsji asfaltowych (i podobnych lepiszcz bitumicznych) mozna stabilizowac wiekszosc gruntów, otrzymujac wyniki od dostatecznych do doskonalych

W zasadzie przy użyciu emulsji asfaltowych (i podobnych lepiszcz bitumicznych) można stabilizować większość gruntów, otrzymując wyniki od dostatecznych do doskonałych. Zdecydowanie niedostateczne wyniki otrzymuje się przy stabilizacji następujących rodzajów gruntów: – piasków sypkich równoziarnistych, – glin o wskaźniku plastyczności , – wszelkiego rodzaju iłów, – mułów, – torfów, – większości gruntów próchnicowych. Trudne są również do stabilizacji grunty kwaśne o pH mniejszym niż 7, gdyż Wymagają odkwaszenia. Mało przydatne do stabilizacji przy użyciu emulsji (i w ogóle bitumów) są również piaski, których nośność wg metody Florida jest mniejsza od 1,78 kG/cm2. Lepsze wyniki (w tych samych warunkach) otrzymuje się przy stabilizacji gruntów emulsją, niż asfaltem upłynnionym. Jest to związane z mniejszą lepkością emulsji asfaltowych (zwłaszcza rozcieńczonych wodą) w porównaniu z asfaltami upłynnionymi, łatwiejszym i dokład niejszym wymieszaniem emulsji z gruntem, cieńszą błonką asfaltową otaczającą ziarna i cząsteczki gruntu oraz łatwiejszym uniknięciem przedozowania lepiszcza (przetłuszczenia) w stabilizowanym gruncie. Wspomniane zjawisko należy tłumaczyć przede wszystkim lepszą przyczepnością asfaltu z rozpadu emulsji do powierzchni ziarn i cząstek mieszanki gruntowej z uwagi na większość różnoimiennych ładunków elektrostatycznych zemulgowanych kulek asfaltu emulsji (dodatek emulgatora) i cząstek gruntu, które bez interwencji odpowiedniego emulgatora mają jednoimienne ładunki ujemne, są substancjami hydrofilnymi (większość ziarn i cząstek gruntu) i dlatego charakteryzują się niedostateczną wzajemną adhezją bez wpływu emulgatora lub dodatku specjalnych środków adhezyjnych. [więcej w: ogniwo fotowoltaiczne zasada działania, doh vinci allegro, refleks białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: doh vinci allegro ogniwo fotowoltaiczne zasada działania refleks białystok