Typowe dwie kolejne warstwy cegiel w nadleczu i podleczu

Typowe dwie kolejne warstwy cegieł w nadłęczu i podłęczu. Wymiary obu żeber wynoszą 0,5 X 1,5. cegły. Sklepienia opierają się na odpowiednio przyciętym gnieździe w murze. Sklepienie wmurowuje się na pełnym deskowaniu, na którym najpierw w pobliżu obydwóch czół wyznacza się grubości poszczególnych warstw (łącznie ze spoiną) w sposób podobny, jaki się stosuje przy wznoszeniu ścian pionowych, oznaczając poszczególne warstwy na łacie kierowniczej. Po wyznaczeniu warstw układa się kilka warstw przy wezgłowiach sklepienia, zakańczając je strzępiami. Przy układaniu warstw murarze w celu zachowania właściwego kierunku spoin wspornych posługują się zamiast sznurem, specjalnym wykrojem . Cegły wzdłuż poszczególnych warstw muruje się pod naciągnięty sznur zamocowany w spoinach cegieł czołowych. [więcej w: zaprawa do bryndzy, kopolimeryzacja, ogniwo fotowoltaiczne zasada działania ]

Powiązane tematy z artykułem: kopolimeryzacja ogniwo fotowoltaiczne zasada działania zaprawa do bryndzy