Typowe dwie kolejne warstwy cegiel w nadleczu i podleczu

Typowe dwie kolejne warstwy cegieł w nadłęczu i podłęczu. Wymiary obu żeber wynoszą 0,5 X 1,5. cegły. Sklepienia opierają się na odpowiednio przyciętym gnieździe w murze. Sklepienie wmurowuje się na pełnym deskowaniu, na którym najpierw w pobliżu obydwóch czół wyznacza się grubości poszczególnych warstw (łącznie ze spoiną) w sposób podobny, jaki się stosuje przy wznoszeniu ścian pionowych, oznaczając poszczególne warstwy na łacie kierowniczej. Read more „Typowe dwie kolejne warstwy cegiel w nadleczu i podleczu”

Kopula pokryta jest powloka z poliestru

Kopuła pokryta jest powłoką z poliestru, powleczoną obustronnie polichlorkiem winylu (PCW). Ciężar konstrukcji aluminiowej wynosi 2400 kG, a całej konstrukcji wraz z pokryciem 3000 kG. Na Węgrzech wykonano halę w kształcie kopuły dla Budapeszteńskich Targów Przemysłowych 2). Kopuła tworzy w rzucie poziomym sześciobok o boku 22,40 m. Zasadniczym elementem montażowym kopuły jest trójkąt o boku 3,20 m, złożony z prętów tłoczonych ze stopu Regal o składzie 2,3 -7- 2,7 Mg, 3,3 -; – 3,7 Zn. Read more „Kopula pokryta jest powloka z poliestru”

Polaczenie nastepuje za pomoca trzpieni przez zacisk

Połączenie następuje za pomocą trzpieni przez zacisk. Poza węzłami płyty łączy się ze sobą żeberkami utworzonymi przez zagięcie płyt wzdłuż ich krawędzi. Ogółem na budowę kopuły użyto 575 płyt. Konstrukcja może unieść ciężar 500 kG/m2. Dla wentylacji przewidziano, w wierzchołku kopuły otwór o powierzchni 5 m-, nakryty daszkiem. Read more „Polaczenie nastepuje za pomoca trzpieni przez zacisk”

Usztywnienie daszków zapewnia skratowanie kilku pól pretami okraglymi

Daszek składa się z koryt o długości 3,20 m, szerokości 1,0 m, ukształtowanych z blachy aluminiowej grubości 1,5 m. Koryta opierają się za pośrednictwem specjalnego kształtownika o dolny pas kratownicy stalowej, a przytrzymane są w 2/3 swojej długości odciągami przymocowanymi do górnego pasa kratownicy. Każde koryto jest usztywnione trzema wygiętymi ku dołowi poprzeczkami o przekroju ceowym 40 X 20 X 2 mm. Usztywnienie daszków zapewnia skratowanie kilku pól prętami okrągłymi, ułożonymi w płaszczyźnie połaci. Woda deszczowa spływa z koryt otworami wykonanymi w ich dolnej części do rynny podłużnej z blachy aluminiowej grubości 1 mm, ułożonej poniżej daszku, zaś z rynien do rur spustowych, również aluminiowych, przebiegających w środku słupów. Read more „Usztywnienie daszków zapewnia skratowanie kilku pól pretami okraglymi”

Emulsja do skropienia musi byc taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma byc uzyta do dalszych robót

Emulsja do skropienia musi być taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma być użyta do dalszych robót. Przy stosowaniu do napraw emulsji anionowej oczyszczenie uszkodzeń wskazane jest wykonywać na sucho za pomocą szczotek stalowych, z piasawy oraz ze sztucznego tworzywa. Jeszcze lepiej jest stosować do tego celu sprężone powietrze z kompresora. Natomiast przy zastosowaniu emulsji kationowych najlepsze wyniki oczyszczenia naprawionych uszkodzeń otrzymuje się przy użyciu wody pod ciśnieniem. Nacinanie obwodu uszkodzeń nawierzchni betonowych tak samo, jak i bitumicznych, jest pożyteczne, lecz nie konieczne z powodu różnicy podatności tworzywa (beton i masa mineralno-bitumiczna) i możliwości tworzenia się uskoków na granicy tych tworzyw pod wpływem ruchu. Read more „Emulsja do skropienia musi byc taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma byc uzyta do dalszych robót”

W zasadzie przy uzyciu emulsji asfaltowych (i podobnych lepiszcz bitumicznych) mozna stabilizowac wiekszosc gruntów, otrzymujac wyniki od dostatecznych do doskonalych

W zasadzie przy użyciu emulsji asfaltowych (i podobnych lepiszcz bitumicznych) można stabilizować większość gruntów, otrzymując wyniki od dostatecznych do doskonałych. Zdecydowanie niedostateczne wyniki otrzymuje się przy stabilizacji następujących rodzajów gruntów: – piasków sypkich równoziarnistych, – glin o wskaźniku plastyczności , – wszelkiego rodzaju iłów, – mułów, – torfów, – większości gruntów próchnicowych. Trudne są również do stabilizacji grunty kwaśne o pH mniejszym niż 7, gdyż Wymagają odkwaszenia. Mało przydatne do stabilizacji przy użyciu emulsji (i w ogóle bitumów) są również piaski, których nośność wg metody Florida jest mniejsza od 1,78 kG/cm2. Lepsze wyniki (w tych samych warunkach) otrzymuje się przy stabilizacji gruntów emulsją, niż asfaltem upłynnionym. Read more „W zasadzie przy uzyciu emulsji asfaltowych (i podobnych lepiszcz bitumicznych) mozna stabilizowac wiekszosc gruntów, otrzymujac wyniki od dostatecznych do doskonalych”

Grunty nadajace sie do stabilizacji przy uzyciu emulsji

Grunty nadające się do stabilizacji przy użyciu emulsji . Najbardziej nadającymi się do stabilizacji zarówno mechanicznej, jak i przy użyciu różnych spoiw oraz lepiszcz bitumicznych w ogóle, a w tym także emulsji asfaltowych, są gruntowe mieszanki optymalne, to jest takie: – których uziarnienie jest równomiernie stopniowane, – które charakteryzują się najmniejszą możliwą ilością wolnych przestrzeni w stanie zagęszczonym. W naturalnych warunkach rzadko spotyka się gotowe optymalne mieszanki gruntowe. Dla otrzymania tego rodzaju mieszanki lub zbliżonej do niej używa się dwu lub kilku składników mineralnych, jak na przykład: żwiru, kruszywa kamiennego łamanego, piasku jednego lub dwu rodzajów pod względem uziarnienia i gliny. Gruntowe mieszanki optymalne charakteryzują się: – dużą stabilnością i nośnością zarówno w warunkach wilgotnych, jak i suchych, – małym pęcznieniem. Read more „Grunty nadajace sie do stabilizacji przy uzyciu emulsji”

Nowoczesna architektura : André Chénier Opera na jeziorze / David Fielding

Bregenzer Festspiele / Karl Forster André Chénier, najsłynniejsze dzieło włoskiego kompozytora Umberto Giordano, powstało dla Opery nad jeziorem .
Pływający etap 2011 w Bregenz Opera Festival w Bregencji w Austrii przez scenografa Davida Fieldinga pod kierownictwem artystycznym Davida Pountneya.
Genialnie dramatyczny dramat historyczny i ludzka tragedia rozbijającej intensywności prezentowane są na wodoodpornym zestawie wbudowanym bezpośrednio w jezioro Bodeńskie.
Następnie jest montowany na betonowym rdzeniu zakotwiczonym w podstawie jeziora, podczas gdy drewniane słupy wspierają dodatkowe konstrukcje sceny.
Więcej zdjęć i opis projektu po przerwie. Read more „Nowoczesna architektura : André Chénier Opera na jeziorze / David Fielding”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Blog jako muzeum: Meganom debiutuje na wystawie online z Thngs

Dzięki uprzejmości Thngs Co.
Nasze doświadczenie w informacjach się zmienia.
Teraz konsumujemy coraz więcej informacji w formie cyfrowej, przy czym większość z nich nie jest tekstowa.
Filmy, zdjęcia i GIF-y stały się powszechne, a technologia pozwala na łatwe udostępnianie tych mediów jako tekstu.
Otwiera to drogę do kolejnego trendu: zwiększenia liczby i dostępności platform internetowych. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Blog jako muzeum: Meganom debiutuje na wystawie online z Thngs”