Montaz odbywal sie za pomoca centralnego masztu systemem podbudowy

Montaż odbywał się za pomocą centralnego masztu systemem podbudowy: najpierw zmontowano dookoła masztu kratownice najwyższego rzędu; po zmontowaniu jednego pierścienia kratownic podnoszono maszt, budowano dalsze pierścienie itd. aż do zmontowania ostatniej 160 kratownicy. Kopuła osadzona jest na 20 łożyskach. Montaż ukończono w ciągu 30 dni. Na konstrukcję zużyto 160000 nitów aluminiowych oraz 7000 śrub wykonanych z nierdzewnej stali. Read more „Montaz odbywal sie za pomoca centralnego masztu systemem podbudowy”

Pomost jezdni sklada sie z poprzecznic

Pomost jezdni składa się z poprzecznic ułożonych w odstępie 3,08 m oraz podłużnic; na tym ruszcie ułożono blachę z czystego aluminium o grubości 1,5 mm, następnie płytę żelbetową o grubości 20 cm, pokrytą powłoką asfaltową o grubości 6,5 cm. Na chodnik użyto płyt żelbetowych prefabrykowanych. Jako obciążenie jezdni przyjęto ciężar równomiernie rozłożony ~88 kG/m2 lub dwa pojazdy po 20,3 T z uwzględnieniem współczynnika dynamicznego Konstrukcję aluminiową wykonano ze stopu 26 S-WP (typu AlCuMg z dodatkiem Si, w stanie utwardzonym). Blachy są platerowane w celu ochrony przed korozją. Elementy konstrukcji łączone są nitami również ze stopu AlCuMg, jednakże o mniejszej wytrzymałości. Read more „Pomost jezdni sklada sie z poprzecznic”

Smoly drzewne sa produktem suchej destylacji drewna

Smoły drzewne są produktem suchej destylacji drewna. Stanowią produkt odpadowy, którym interesuje się drogownictwo. Już kilkakrotnie przeprowadzone próby ich zastosowania do różnych typów nawierzchni wskazują na możliwość praktycznego wykorzystania tych smół. Ze względu na swój charakter chemiczny są one produktami o kwaśnych składnikach alifatycznych (łańcuchowych) rozpuszczalnych w wodzie, co stanowi ich cechę ujemną. Zarówno smoły wytlewne, jak też i smoły drzewne są obecnie tematem szczegółowych badań laboratoryjnych i terenowych mających na celu poznanie ich składu i własności oraz ustalenie możliwości i zakresu zastosowania w technice drogowej. Read more „Smoly drzewne sa produktem suchej destylacji drewna”

Wykonuje sie je przez wyprazenie próbki smoly az do wypalenia skladników organicznych i uzyskania popiolów nieorganicznych.

Zbyt mała zawartość wolnego węgla (5% ciężarowych) czyni smołę rzadką, oleistą i łatwo wymywalną przez wodę, ponadto wywołuje skłonność do wytrącania się i łatwego naruszania równowagi układu koloidalnego, Oznaczenie popiołu ma na celu ustalenie zawartości składników nieorganicznych. Wykonuje się je przez wyprażenie próbki smoły aż do wypalenia składników organicznych i uzyskania popiołów nieorganicznych. Wygląd obrazu mikroskopowego ma istotne znaczenie dla trwałości i zachowania się smół, a zwłaszcza dla smół stabilizowanych asfaltem. Oznaczenie ma na celu s twierdzenie , czy układ koloidalny smoły nie uległ zaburzeniom i czy zawarty w smole wolny węgiel nie został wytrącony. Jednorodność smół bada się przy powiększeniu krotnym. Read more „Wykonuje sie je przez wyprazenie próbki smoly az do wypalenia skladników organicznych i uzyskania popiolów nieorganicznych.”

Emulsja do skropienia musi byc taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma byc uzyta do dalszych robót

Emulsja do skropienia musi być taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma być użyta do dalszych robót. Przy stosowaniu do napraw emulsji anionowej oczyszczenie uszkodzeń wskazane jest wykonywać na sucho za pomocą szczotek stalowych, z piasawy oraz ze sztucznego tworzywa. Jeszcze lepiej jest stosować do tego celu sprężone powietrze z kompresora. Natomiast przy zastosowaniu emulsji kationowych najlepsze wyniki oczyszczenia naprawionych uszkodzeń otrzymuje się przy użyciu wody pod ciśnieniem. Nacinanie obwodu uszkodzeń nawierzchni betonowych tak samo, jak i bitumicznych, jest pożyteczne, lecz nie konieczne z powodu różnicy podatności tworzywa (beton i masa mineralno-bitumiczna) i możliwości tworzenia się uskoków na granicy tych tworzyw pod wpływem ruchu. Read more „Emulsja do skropienia musi byc taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma byc uzyta do dalszych robót”

Grunty nadajace sie do stabilizacji przy uzyciu emulsji

Grunty nadające się do stabilizacji przy użyciu emulsji . Najbardziej nadającymi się do stabilizacji zarówno mechanicznej, jak i przy użyciu różnych spoiw oraz lepiszcz bitumicznych w ogóle, a w tym także emulsji asfaltowych, są gruntowe mieszanki optymalne, to jest takie: – których uziarnienie jest równomiernie stopniowane, – które charakteryzują się najmniejszą możliwą ilością wolnych przestrzeni w stanie zagęszczonym. W naturalnych warunkach rzadko spotyka się gotowe optymalne mieszanki gruntowe. Dla otrzymania tego rodzaju mieszanki lub zbliżonej do niej używa się dwu lub kilku składników mineralnych, jak na przykład: żwiru, kruszywa kamiennego łamanego, piasku jednego lub dwu rodzajów pod względem uziarnienia i gliny. Gruntowe mieszanki optymalne charakteryzują się: – dużą stabilnością i nośnością zarówno w warunkach wilgotnych, jak i suchych, – małym pęcznieniem. Read more „Grunty nadajace sie do stabilizacji przy uzyciu emulsji”

Nowoczesna architektura : Nowa biblioteka i renowacja ratusza w S Gne / A-Lab

Dzięki uprzejmości A-Lab Budowa nowej biblioteki i renowacja ratusza w S.
Gne w Norwegii rozpocznie się we wrześniu br.
Architekci A-Lab stoją za nowym projektem.
Aby obejrzeć zdjęcia z przyszłej biblioteki i odnowiony ratusz, po prostu podążaj za nami po przerwie.
Hala parafialna zostanie przebudowana, a budynek zdobędzie nowe trzecie piętro, które pozwoli na plenerową scenę. Read more „Nowoczesna architektura : Nowa biblioteka i renowacja ratusza w S Gne / A-Lab”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Więcej informacji o Apple Campus Foster + Partner w Cupertino

Foster + Partners, ARUP, Kier + Wright, Apple Miasto Cupertino opublikowało więcej szczegółów na temat nowego Apple Campus, ujawnionego w czerwcu.
Nowe dokumenty potwierdzają, że Foster + Partners jest architektem, współpracuje z ARUP North America i Kier & Wright, lokalną firmą inżynieryjną, która pracowała na obecnym kampusie Apple i budynkach dla innych firm technologicznych (eBay, Nvidia, Cisco, Netflix i Sun, między innymi).
Informacje o programie: Budynek biurowy, badawczo-rozwojowy o powierzchni około 2,8 miliona metrów kwadratowych dla 13 000 pracowników.
1.000 miejsc.
Audytorium korporacyjne. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Więcej informacji o Apple Campus Foster + Partner w Cupertino”

Budownictwo i architektura : 2011 Sydney Architecture Festival

Dzięki uprzejmości New South Wales Architects Registration Board Spółka joint venture pomiędzy Australian Institute of Architects (NSW Chapter) a Nową Administracją NSW Architects, Sydney przygotowuje się na 2011 Sydney Architecture Festival, 10-dniowe święto architektury, które rozpoczyna się od otwarcie imprezy w Customs House Sydney 20 października i zakończy się 30 października.
Jedyny w Australii Festiwal Architektury stymuluje debatę i oferuje świeże spojrzenie na to, co stanowi dobrą architekturę i design oraz jak stworzyć zrównoważone, zdrowe i bogate kulturowo środowisko zbudowane.
Piąta coroczna impreza oferuje możliwość zaangażowania się w pomysły i inspiracje architektoniczne z całego świata, a w tym roku obiecuje kilka nowych i ekscytujących sposobów angażowania się w rozmowy o naszym mieście z wydarzeniami w miejscach w Sydney.
wycieczki, wykłady, warsztaty, wystawy, wykłady, filmy i zajęcia dla dzieci.
Więcej opisów wydarzeń po przerwie. Read more „Budownictwo i architektura : 2011 Sydney Architecture Festival”