Systematyka prosta

Systematyka prosta. Ilość syntetycznych tworzyw wchodzących w zakres kauczuku syntetycznego ciągle wzrasta, brak zaś powszechnie przyjętego prostego schematu podziału kauczuków syntetycznych powoduje zrozumiałe zamieszanie w tej dziedzinie. Wysuwano propozycje, aby biorąc pod uwagę wszystkie obecnie proponowane schematy opracować jeden prosty a zarazem dobry schemat nomenklatury. Jako podstawową nazwę dla wszystkich ciał posiadających własności kauczuku można by przyjąć słowo elastyki. Termin ten jest pochodnym znanego i stosowanego powszechnie przymiotnika elastyczny. Używając terminu elastyki można by po- dzielić wszystkie inne kauczuki na elastyki naturalne obejmujące kauczuk naturalny i wszystkie jego pochodne oraz na elastyki syntetyczne, obejmujące wszystkie sztuczne tworzywa organiczne, niespotykane w naturze. Te dwie podstawowe grupy można by podzielić na szereg podgrup. Znalezienie odpowiedniego schematu podziału kauczuków syntetycznych jest sprawą tym bardziej naglącą, że w chwili obecnej ta dziedzina chemii zaczyna się dopiero rozwijać. W związku z obecną sytuacją należy się liczyć z pojawieniem się nowych materiałów syntetycznych, co może spowodować w nomenklaturze kompletny chaos. Podany poniżej projekt nomenklatury posiada dużą zaletę, gdyż pokrywa się on z obecnie stosowanymi nazwami w tej dziedzinie. Elastyki A. Elastyki naturalne 1. Kauczuk naturalny: Hevea brasiliensis; Ftcus elastica; Urceolaelastica, Landolphia, Funtiumia; Manihot glaziOvii, Guayule i inne. 2. [podobne: program do projektowania szaf , olx węgorzewo , program do projektowania szaf wnękowych ]

Powiązane tematy z artykułem: olx węgorzewo program do projektowania szaf program do projektowania szaf wnękowych