Smoly drzewne sa produktem suchej destylacji drewna

Smoły drzewne są produktem suchej destylacji drewna. Stanowią produkt odpadowy, którym interesuje się drogownictwo. Już kilkakrotnie przeprowadzone próby ich zastosowania do różnych typów nawierzchni wskazują na możliwość praktycznego wykorzystania tych smół. Ze względu na swój charakter chemiczny są one produktami o kwaśnych składnikach alifatycznych (łańcuchowych) rozpuszczalnych w wodzie, co stanowi ich cechę ujemną. Zarówno smoły wytlewne, jak też i smoły drzewne są obecnie tematem szczegółowych badań laboratoryjnych i terenowych mających na celu poznanie ich składu i własności oraz ustalenie możliwości i zakresu zastosowania w technice drogowej. Emulsje smołowe Przez emulsję rozumie się ogólnie układ dwóch cieczy, wzajemnie nierozpuszczalnych, w których jedna jest zawieszona w drugiej (wodzie) w postaci bardzo drobnych kuleczek. W celu zwiększenia trwałości tego układu stosuje się środki stabilizujące, czyli tzw. emulgatory. [patrz też: mrówka rawa mazowiecka, prymitywny ul ze słomy, refleks białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka rawa mazowiecka prymitywny ul ze słomy refleks białystok