Przy wykonywaniu naprawy wskazane jest ilosc emulsji przeznaczona do pierwszego skropienia rozdzielic na dwie czesci

Przy wykonywaniu naprawy wskazane jest ilość emulsji przeznaczoną do pierwszego skropienia rozdzielić na dwie części. Pierwszą z nich w ilości 0,8+1,2 kG/m2 zużywa się do skropienia wstępnego oczyszczonego wyboju, a drugą do skropienia pierwszej warstwy rozsypanego grysu, postępując dalej jak przy odpowiednim sposobie powierzchniowego utrwalania dwukrotnego, trzykrotnego lub wielokrotnego. W ten sposób otrzymuje się lepsze otoczenie grysów asfaltem. Jako zakończenie prac przy naprawie każdego uszkodzenia powinno nastąpić zamknięcie go przez skropienie emulsją szybko rozpadową 50- procentową w ilości 0,8+1,0 kG/m2 i posypanie grysem 1+3 mm lub piaskiem łamanym 0+2 mm w ilości 4+5 kg/m2. Przy większej zawartości asfaltu w emulsji niż 50%, ilość jej powinna być odpowiednio zmniejszona. 4.6.5. Naprawa głębokich wybojów nawierzchni bitumicznych Do głębokich należą wyboje, w których uszkodzenia nawierzchni są o głębokości większej niż 3,5 cm. Mogą one obejmować nawet całą grubość warstwy ścieralnej i wiążącej, łącznie z uszkodzeniem części podbudowy. Główną przyczyną powstawania głębokich uszkodzeń (wybojów) nawierzchni bitumicznych, oprócz przyczyn wymienionych poprzednio w punktach 4.6.3 i 4.6.4, jest przeważnie niedostateczna nośność lub stabilność podbudowy w stosunku do obciążenia nawierzchni. Przystępując do naprawy głębokich wybojów, należy najpierw usunąć z niego luźny materiał, obciąć brzegi wyboju według figur geometrycznych w miejscach, gdzie nawierzchnia jeszcze nie jest naruszona, oczyścić dokładnie powierzchnię wyboju, a następnie skropić ją wraz z brzegami i około 5 cm poza nimi emulsją szybko rozpadową w ilości 1,2+1,5 kG/m2. [więcej w: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa tarnów, olx węgorzewo ]

Powiązane tematy z artykułem: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa tarnów olx węgorzewo wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła