Przy destylacji frakcjonowanej smól sa pobierane nastepujace frakcje

Przy destylacji frakcjonowanej smół są pobierane następujące frakcje: l) olej lekki – granica wrzenia do 170°C; składniki dominujące, dające się łatwo wyodrębnić, to benzen i jego homologi; w tej frakcji znajduje się również woda; 2) olej średni – granica wrzenia do 230 lub 270°C; składniki dominujące: naftalen i fenol; 4) olej antracenowy – granica wrzenia 300 -7- 360 C; frakcja ta zawiera antracen jako składniki dominujący. Destylację wykonuje się w znormalizowanej aparaturze. Zawartość składników kwaśnych (fenoli), naftalenu oraz antracenu w poszczególnych frakcjach destylatów oznacza się według znormalizowanych metod. [hasła pokrewne: program do projektowania szaf, kopolimeryzacja, olx myszków ]

Powiązane tematy z artykułem: kopolimeryzacja olx myszków program do projektowania szaf