Naprawa srednich uszkodzen nawierzchni bitumicznych

Naprawa średnich uszkodzeń nawierzchni bitumicznych. Przyczyny powstawania uszkodzeń średniej głębokości (2-3,5 cm) nawierzchni bitumicznych są takie same, jak i uszkodzeń płytkich. Różnica polega tylko na większym ich zaawansowaniu, spowodowanym czasem lub większym obciążeniem nawierzchni. Sposób przygotowania uszkodzeń do naprawy oraz technologia wykonania tej naprawy są identyczne jak przy uszkodzeniach płytkich, omówionych w punkcie 4.6.3. Różnica istnieje tylko w wielkości uziarnienia grysów i ilości jednostkowego zużycia materiałów do wykonania tych napraw. Do pierwszego rozsypania stosuje się grys 16-25 mm, a do drugiego (klinującego) dla górnej granicy głębokości uszkodzeń 8-16 mm lub mieszankę grysów 8-16 mm i 5-8 mm w stosunku 2: 1. Dla dolnej granicy głębokości uszkodzeń do pierwszego rozsypania stosuje się jak poprzednio grys 8-16 mm, a do drugiego 5-8 i 2-5 mm w mieszance o stosunku 2 : 1. Ilość emulsji do omówionego sposobu naprawy oraz właściwych frakcji grysów powinna w przybliżeniu odpowiadać warunkom podanym w tablicy 4.4 z uwzględnieniem uwag odnoszących się do niej. W zasadzie naprawa wspomnianych uszkodzeń jest pod względem technologicznym i zużycia materiałów identyczna z dwukrotnym, trzykrotnym lub wielokrotnym utrwalaniem nawierzchni, zależnie od głębokości tych uszkodzeń, stosownie do punktów 4.3.3, 4.3.4 i 4.3.5. Ze względu na głębokość wybojów (do 3,5 cm) i konieczność stosowania do ich naprawy grysów o różnych wymiarach frakcji, istnieje szereg wariantów technologicznych wykonania naprawy wymienionych uszkodzeń. Po obcięciu brzegów uszkodzonego miejsca i dokładnym oczyszczeniu skrapia się je łącznie z brzegami emulsją w ilości 0,8-1,2 kG/m2, a następnie wykonuje powierzchniowe utrwalanie na uszkodzonym miejscu w sposób poprzednio opisany lub wzorując się na przykładach podanych w punktach 4.4.2 i 4.4.3. [więcej w: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, program do projektowania szaf wnękowych, zaprawa do bryndzy ]

Powiązane tematy z artykułem: program do projektowania szaf wnękowych wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zaprawa do bryndzy