Miejsca uszkodzone powinny byc przed wykonaniem naprawy odpowiednio przygotowane przez dokladne oczyszczenie spoin miedzy elementami nawierzchni.

Miejsca uszkodzone powinny być przed wykonaniem naprawy odpowiednio przygotowane przez dokładne oczyszczenie spoin między elementami nawierzchni (kamieniami, kostkami i prefabrykatami) na głębokość 2-4 cm, posmarowanie emulsją szybko rozpadową i wypełnienie tych spoin grysem lub klińcem o grubości uziarnienia zależnej od szerokości spoin oraz ubicie tego kruszywa w spoinach. Naprawione uszkodzenia nie podlegają zamknięciu po ich wykonaniu, jeżeli na całej nawierzchni poddanej remontowi ma być wykonany dywanik na zimno z betonu asfaltowego z emulsją lub pokrowiec w postaci powierzchniowych utrwaleń przy użyciu jednej z opisanych poprzednio metod. Należy wziąć pod uwagę, że na wyremontowanej w jeden z omówionych sposobów nawierzchni nie jest wskazane wykonanie dywaników na gorąco wcześniej niż po 2-3 miesiącach, z uwagi na możliwość powstawania bąbli przez parowanie substancji chemicznych i wody użytych do produkcji emulsji. 4.7. Stabilizacja grun tów 4.7.1. Klasyfikacja gruntów W Polsce brak jest jeszcze pełnej klasyfikacji normowej gruntów według ich przydatności do różnego rodzaju robót drogowych, a w tym także robót wykonywanych metodą stabilizacji z użyciem emulsji asfaltowych lub innego rodzaju lepiszcz bitumicznych. Podział rodzimych gruntów mineralnych według ich uziarnienia podany w normie PN-54/B-02480 jest już niewystarczający i w znacznym stopniu przestarzały w stosunku do nowoczesnych wymagań pod względem charakterystyki technicznej tych gruntów. [patrz też: prymitywny ul ze słomy, olx myszków, mrówka ryki ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka ryki olx myszków prymitywny ul ze słomy