Lupiny walcowe

. Łupiny walcowe. Przekrycia o. kształcie łupiny walcowej dają się z korzyścią stasować do dachów pilastych (szedowych). Jako przykład podano konstrukcję, w której łupiny opierają się na belkach . żelbetowych o przekroju skrzynkowym przechodzącym w górnej części w kształt rynny, a spoczywających na słupach żelbetowych. Dach składa się z elementów montażowych o rozpiętości 5 m, szerokości 1,05 m. Konstrukcja każdego elementu opiera się na ramie stalowej, wykonanej z płaskownika o grubości 1 mm oraz przyspawanych do niego kątowników z blachy wyginanej. Rama ta przechodzi w części świetlikowej dachu w ramę okienną. W partii łukowej, stanowiącej właściwe pokrycie dachu, do ram przymocowana jest od góry i dołu blacha aluminiowa grubości 1 mm; stworzona w ten sposób zamknięta przestrzeń skrzynkowa zaopatrzona jest w otwory boczne w ramie stalowej oraz otwory w szczycie dachu (widoczne na rysunku) w celu stworzenia ciągu powietrza przeciwdziałającego skraplaniu się pary wodnej. [przypisy: mrówka rawa mazowiecka, doh vinci allegro, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ]

Powiązane tematy z artykułem: doh vinci allegro mrówka rawa mazowiecka wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła