Lepkosciomierz Rtitgersa

Lepkościomierz Rtitgersa został przyjęty w przemyśle koksochemicznym, jako przyrząd do badania smół dachowych i lepików smołowych. Czas wypływu 300 cm- smoły, wyrażony w sekundach, określa lepkość (wiskozę) badanej smoły w temperaturze 50°C . Lepkościomierz BTA jest uproszczonym modelem lepkościomierza Redwood II, stosowanym do badania gęstych olejów. Jest to przyrząd ściśle znormalizowany, o dużej dokładności. Zaletą jego jest mała ilość smoły (5. 0 om-) potrzebna do pomiaru. Dla lepkościomierza BTA zostały opracowane specjalne wykresy i tablice pozwalające na przeliczanie wyników w jednostkach CGS. [hasła pokrewne: beton c8 10, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, koszt rolet zewnętrznych ]

Powiązane tematy z artykułem: beton c8 10 koszt rolet zewnętrznych wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła