Krawedziaki

W zależności od obciążenia, na jakie projektuje się płytę, daje się uzbrojenie w każdej spoinie płyty lub też w co drugie, bądź trzeciej spoinie. Przed przystąpieniem do murowania płyty należy wykonać deskowanie. Deskowanie podwiesza się zwykle do belek stalowych podobnie jak deskowanie sklepienia odcinkowe go z tą tylko różnicą, że nie ma tu krążyn, a deski spoczywają bezpośrednio na krawędziach biegnących prostopadle do belek stalowych. Krawędziaki mocuje się do belek za pomocą drutu lub też specjalnych uchwytów . Na deskowaniu układa się cegły z przewiązaniem, to znaczy w ten sposób, aby spoiny równoległe do osi belek nie były ciągłe, lecz mijały się w odstępach CD pół długości cegły. W spoiny wkłada się bednarkę 1 X 15 do 2 X 30 mm lub pręty okrągłe 6 m. [przypisy: płyty warstwowe pruszyński purmo, płyty warstwowe pruszyński, projekty hal magazynowych ]

Powiązane tematy z artykułem: płyty warstwowe pruszyński projekty hal magazynowych waga pręta zbrojeniowego