Kopula w fazie montazu przed zakonczeniem krycia

Pomiędzy zasadniczymi prętami biegną pręty dodatkowe, tworzące drugorzędny układ złożony z sześcioboków. Kopuła pokryta jest płytami z poliestru. Kopuła w fazie montażu przed zakończeniem krycia. Największą dotychczas średnicę kopuły siatkowej posiada konstrukcja wykonana w pobliżu Cleveland w USA3). Kopuła o średnicy 76,2 m (250 stóp), wysokości 31,4, opiera się na pięciu żelbetowych fundamentach. Konstrukcję stanowi przestrzenna kratownica dwuwarstwowa, złożona z sześcioboków . Siatka składa się ze ściskanych rur aluminiowych długości 1,5-; -. 1,8 m, średnicy 102 mm , dźwigarów podporowych i dźwigara okalającego kopułę z rur o średnicy 152 mm (6). Cię- żar kopuły, która nie jest przykryta (służy ona niejako za emblemat Amer. Soc. Metals) wynosi 19,5 kG/m2. [więcej w: uprawnienia budowlane program, mrówka ryki, reakcja egzotermiczna ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka ryki reakcja egzotermiczna uprawnienia budowlane program