Jezeli wybój jest tak gleboki, ze mozna w nim ulozyc warstwe tlucznia o uziarnieniu 25+40 lub 40+60 mm

Jeżeli wybój jest tak głęboki, że można w nim ułożyć warstwę tłucznia o uziarnieniu 25+40 lub 40+60 mm w ten sposób, iż do wierzchu nawierzchni starej pozostaje 2+2,5 cm, wówczas ułożoną warstwę tłucznia zagęszcza się ręcznymi ubijakami. Następnie ubity i zagęszczony tłuczeń skrapia się emulsją szybko rozpadową 50-procentową w ilości 2,573,0 kG/m2. Przy większym stężeniu emulsji należy do tego celu użyć jej odpowiednio mniej tak, aby ilość czystego asfaltu, użytego do skropienia kruszywa, była taka sama, jak przy użyciu emulsji 50- procentowej. Po skropieniu klinuje się ułożoną warstwę tłucznia najpierw klińcem lub grysem 16+25 mm w ilości 16+20 kg/m2, zagęszczając całość ręcznymi ubijakami. Następnie ponownie następuje skropienie emulsją w ilości 1,5+2,0 kg/cm2 i klinowanie tłucznia drobniejszym klińcem 5+16 lub 5+8 mm w ilości 10+15 kg/m2 i zagęszczanie jak poprzednio. Jeżeli użyty do naprawy tłuczeń jest znacznie zróżnicowany i po ułożeniu go oraz wstępnym zagęszczeniu pory między ziarnami: tłucznia są małe, to do klinowania jeszcze stosuje się grys lub kliniec o jedną frakcję drobniejsze, niż poprzednio wymienione, to jest zamiast 16+25 mm, dajemy 8+16 mm lub w miejsce 8+16, stosujemy 5+8 mm. Dalszą część naprawy wykonuje się zgodnie z technologią wykonywania powierzchniowego utrwalania dwukrotnego, trzykrotnego lub wielokrotnego, zależnie od głębokości części pozostałej do wypełnienia, według punktów 4.3.3 i 4.3.4. [podobne: ambit gdynia, kopolimeryzacja, refleks białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: ambit gdynia kopolimeryzacja refleks białystok