Emulsje smolowe

Emulsje smołowe wykazują znacznie wolniejsze wytrącanie się lepiszcza na powierzchni kamienia niż emulsje asfaltowe, gdyż wydzielenie się cząstek nierozpuszczalnego w wodzie emulgatora odbywa się z trudnością. Zaletą tych emulsji jest możność wymieszania ich z drobno zmielonymi materiałami, jak cement, gips, pył kamienny, bez obawy wydzielania się lepiszcza. Wytrącenie się smoły z emulsji może nastąpić dopiero po całkowitym odparowaniu wody z emulsji. Z tego. powodu emulsje te narażone są na reemulgację przez wodę deszczową, zwłaszcza w okresie, w którym woda nie odparowała jeszcze z emulsji. Emulsje smołowe nie znalazły szerszego zastosowania w budownictwie drogowym. [przypisy: układanie gontów bitumicznych, program do projektowania szaf wnękowych, beton c8 10 ]

Powiązane tematy z artykułem: beton c8 10 program do projektowania szaf wnękowych układanie gontów bitumicznych