Emulsja do skropienia musi byc taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma byc uzyta do dalszych robót

Emulsja do skropienia musi być taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma być użyta do dalszych robót. Przy stosowaniu do napraw emulsji anionowej oczyszczenie uszkodzeń wskazane jest wykonywać na sucho za pomocą szczotek stalowych, z piasawy oraz ze sztucznego tworzywa. Jeszcze lepiej jest stosować do tego celu sprężone powietrze z kompresora. Natomiast przy zastosowaniu emulsji kationowych najlepsze wyniki oczyszczenia naprawionych uszkodzeń otrzymuje się przy użyciu wody pod ciśnieniem. Nacinanie obwodu uszkodzeń nawierzchni betonowych tak samo, jak i bitumicznych, jest pożyteczne, lecz nie konieczne z powodu różnicy podatności tworzywa (beton i masa mineralno-bitumiczna) i możliwości tworzenia się uskoków na granicy tych tworzyw pod wpływem ruchu. W czasie naprawy uszkodzeń przy użyciu zaprawy emulsyjnej wskazane jest (przy znacznej wielkości naprawianej powierzchni) zastosowanie do wyrównania zaprawy według profilu, ściągaczek gumowych. Oddanie do ruchu publicznego wyremontowanej nawierzchni przy użyciu emulsji kationowej może się odbyć po jednej dobie, a przy użyciu emulsji anionowej przeciętnie po trzech dobach. W porze jesiennej okres ten powinien być znacznie wydłużony, zależnie od temperatury otoczenia. 4.6.9. Naprawa nawierzchni brukowych i z różnych prefabrykatów Do takich napraw uszkodzeń kwalifikują się nawierzchnie: a) z kamienia polnego, b) z kamienia łamanego, c) z kostek kamiennych wszelkiego rodzaju, d) z klinkieru, e) z prefabrykatów betonowych wszelkiego rodzaju itp. [przypisy: zaprawa do bryndzy, ogniwo fotowoltaiczne zasada działania, mrówka rawa mazowiecka ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka rawa mazowiecka ogniwo fotowoltaiczne zasada działania zaprawa do bryndzy