Do wyrobu emulsji smolowej stosuje sie najczesciej emulgatory nierozpuszczalne w wodzie

Do wyrobu emulsji smołowej stosuje się najczęściej emulgatory nierozpuszczalne w wodzie. Uzyskanie trwałej emulsji smołowej jest sprawą znacznie trudniejszą niż otrzymanie emulsji asfaltowej. Ze względu na wyższy ciężar właściwy smół (około 1,2 G/cm3) emulsje smołowe. łatwo ulegają sedymentacji, wskutek czego następuje ich rozpad. Cechą charakterystyczną emulsji smołowych jest bardzo niska lepkość smoły po wytrąceniu się emulsji na powierzchni materiału kamiennego. Do produkcji emulsji smołowych stosuje się smoły gęste, a jako emulgatora stosuje się betonat, kazeinę, dekstrynę, glinę; często stosuje się również dodatek pyłu węglowego, który jednocześnie fileryzuje emulsję. Dodatek emulgatorów do emulsji smołowych jest bardzo wysoki i wynosi od 5 do 10%. [hasła pokrewne: doh vinci allegro, olx kraśnik, egzotermiczna ]

Powiązane tematy z artykułem: doh vinci allegro egzotermiczna olx kraśnik