Do cech i warunków tego rodzaju miedzy innymi naleza

Do cech i warunków tego rodzaju między innymi należą. 1) zawartość w optymalnej mieszance poniżej 35% w stosunku do jej ciężaru cząsteczek mniejszych niż 0,05 mm dla tej części mieszanki, która przechodzi przez sito 2 mm, co zabezpiecza optymalną mieszankę gruntową przed pęcznieniem, 2) zawartość krzywej uziarnienia mieszanki optymalnej między odpowiednio ustalonymi krzywymi granicznymi, które różnią się nieco miedzy sobą, zależnie od kraju i miejscowych warunków. Następnie istnieje szereg warunków dotyczących: zaprawy gruntowej, tj. ziarn poniżej 0,42 mm, jej granicy płynności, wskaźnika plastyczności, zawartości frakcji mniejszych od 2 i większych niż 2 mm itp. Warunki te dotyczą ściśle techniki gruntowej związanej ze stabilizacją głównie mechaniczną i nie będą tu szczegółowiej omawiane. Przy użyciu emulsji asfaltowych można stabilizować do celów drogowych różne grunty, a wśród nich głównie: – gliny zwięzłe o wskaźnik u plastyczności nie większym niż 10%, – gliny piaszczyste, – piaski gliniane różnej grubości (różnoziarniste), – piaski sypkie różnej grubości: rzeczne, lodowcowe, wydmowe podobne, żwiry gliniaste morenowe, – pospółki gliniaste morenowe, – pospółki sypkie naturalne piaskowo-żwirowe oraz doziarniane. [więcej w: prymitywny ul ze słomy, mrówka ryki, refleks białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka ryki prymitywny ul ze słomy refleks białystok