Do badania lepkosci smól stosuje sie zasadniczo dwa rodzaje przyrzadów

Oznaczenia te umożliwiają scharakteryzowanie jakości smół, ich składu i zgodności z istniejącymi normami. oraz doboru właściwej smoły. Ciężar właściwy wyznacza się przez pogrążenie areometru w naczyniu ,ze smołą doprowadzoną do temperatury 25°C. Z odpowiedniej podziałki wskazującej menisk smoły odczytuje się ciężar właściwy badanej smoły. Lepkościomierz Rutgersa do pomiaru lepkości l – zatyczka z drewna, 2 – mostek do zatyczki, 3 – łapki do statywu L e p koś ć smoły (wiskoza) jest podstawową cechą charakteryzującą przydatność smoły dla celów użytkowych. Pomiaru dokonuje się za pomocą przyrządów zwanych lepkościomierzami (wiskozymetrami lub konsystomierzami). Do badania lepkości smół stosuje się zasadniczo dwa rodzaje przyrządów: lepkościomierz Rutgersa i lepkościomierz BTA. [więcej w: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, doh vinci allegro, doh vinci allegro chromowane ]

Powiązane tematy z artykułem: doh vinci allegro reakcja egzotermiczna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła