Badania nad budowa kauczuku naturalnego

Badania nad budową kauczuku naturalnego dostarczyły wielu cennych, a zarazem podstawowych wiadomości z dziedziny chemii kauczuku oraz o jego strukturze; wyniki tych prac miały wielkie znaczenie dla badań nad kauczukiem syntetycznym, gdyż dotyczyły zachowania się spolimeryzowanego izoprenu. Obecnie produkuje się wiele syntetycznych kauczuków otrzymywanych z różnych polimerów butadienowych. Wpływ ciepła na kauczuk naturalny. Zachowaniem się kauczuku naturalnego w temperaturach wyższych oraz produktami termicznego rozkładu kauczuku interesowano się prawie od chwili rozpoczęcia prac badawczych nad kauczukiem. Prace prowadzone w tym kierunku dostarczyły pierwszych wiadomości na temat składu i struktury kauczuku. Zwykły, naturalny kauczuk zaczyna mięknąć w temperaturze 1200C, w temperaturze zaś powyżej 170°C ulega już rozkładowi. W miarę podwyższenia temperatury kauczuk zamienia się na gęsty brunatny olej o charakterystycznym zapachu; oziębienie otrzymanego produktu do normalnej temperatury nie przywraca mu już pierwotnych własności kauczuku. W temperaturze powyżej 3000C następuje rozpad kauczuku połączony z wydzieleniem się szeregu produktów rozkładu Z tych produktów rozkładu Himly wyodrębnił dwie frakcje: faradayin oraz wysoko wrzącą frakcję caoutchene. [hasła pokrewne: mrówka radzyń podlaski , ambit gdynia , olx myszków ]

Powiązane tematy z artykułem: ambit gdynia mrówka radzyń podlaski olx myszków